Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i warunkami przed korzystaniem z naszego serwisu internetowego casinovulcanvegas-pl.click.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej casinovulcanvegas-pl.click (zwanej dalej „Serwisem”) oraz prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.

Warunki ogólne

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba, która akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.

 • 2.1. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 • 2.2. Użytkownik ma obowiązek zachowywać poufność swojego konta w Serwisie, nie udostępniać go innym osobom oraz nie wykonywać czynności mogących naruszyć bezpieczeństwo Serwisu.
 • 2.3. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy rejestracji w Serwisie oraz aktualizować je w przypadku zmiany.
 • 2.4. Użytkownik ma obowiązek niezależnego sprawdzenia zgodności informacji zawartych na Serwisie z obowiązującym prawem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji na ich podstawie.
 • 2.5. Użytkownik ma obowiązek niezakłócania funkcjonowania Serwisu oraz nieingerowania w jego strukturę, infrastrukturę i zawartość.

Odpowiedzialność

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 • 1.1. Jakiekolwiek szkody wynikłe wskutek korzystania z Serwisu przez użytkowników lub osoby trzecie.
 • 1.2. Jakiekolwiek utraty danych lub zasobów wynikłych z awarii technicznych, błędów lub innych przyczyn.
 • 1.3. Szkody wynikłe wskutek działań użytkowników lub osób trzecich naruszających zasady korzystania z Serwisu.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

 • 1.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązującego prawa lub zmiany charakteru działalności.
 • 1.2. Ze zmianą Regulaminu zostaną poinformowani Użytkownicy na podany przez nich adres e-mail.
 • 1.3. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem email: .